דלג לתוכן דלג לפוטר

מדיניות הפרטיות

להלן תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר גומא גבים

מבוא

ברוכים הבאים לאתר של קבוצת גומא גבים (להלן “החברה”) החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומפרסמת בזאת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים.  השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה.

כללי

באתר אינטרנטי נאסף מידע אודות המבקרים בו. חלק מהמידע הזה מאפשר לזהות את הגולש באופן אישי. מידע זה הוא מידע שהגולש מוסר ביודעין, למשל בעת שהוא מבצע רישום לשירותי האתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי ולא נשמר ביחד עם פרטיו ומשמש כמידע סטטיסטי מצטבר.

מאגרי המידע

נתוני הנרשמים באתר החברה נשמרים במאגר המידע של החברה.

רישום לשירותי האתר

כאשר תדרש/י להשאיר את פרטייך אישיים במהלך גלישה באתר. המידע הנחוץ רק על מנת שנוכל לתת את השירות באופן מיטבי. המידע שייאסף יהיה בעיקרו כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל, טלפון וכד’ שנמסר לנו על ידי המשתמש ומרצונו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים המופיעים באתר.
להתאים את המודעות והתוכן שיוצג בעת הביקור באתר לתחומי העניין שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר באמצעות המייל

החברה שולחת לנרשמים באתר מעת לעת מידע בדבר שירותיה (דיוור, ניוזלטר) וכן מידע שיווקי או פרסומי באמצעות המייל. מידע כזה נשלח רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל את ההסכמה ולהפסיק לקבלו.
החברה לא תמסור את פרטיהם האישיים של הנרשמים למפרסמים. עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי כזה שיועבר לא מזהה את הנרשמים אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצד שלישי פרטים אישיים של הנרשמים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים הבאים: אם בוצעו באתר פעולות שבניגוד לחוק. במצב של מחלוקת משפטית בינינו המחייב חשיפת פרטיך.
היה ויתקבל צו מבית משפט המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי.
אם החברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לגוף כלשהו – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות הזו.

עוגיות (Cookies)

אנו משתמשים ב”עוגיות” (Cookies) בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של המבקרים בו ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות ל [email protected] או באמצעות דואר רגיל אל: קבוצת גומא גבים, החרושת 18 רמת השרון, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

קורסים במכללה
דילוג לתוכן